Loading...
 • เครื่องอบSafety Glass
 • เครื่องตัดกระจก
 • Glass Bevel Machineพลี กระจก
 • โหลด กระจก
 • เคลื่อนย้ายกระจก
Quality is remembered long

WELCOME TO THANCHAI GLASS ALUMINUM

 บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด กระจกภูเก็ต

    บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด สาขา 0001 สโลแกน Quality is remembered long ผลิตกระจกนิรภัยที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้เป็นที่จดจำตลอดไป วิสัยทัศน์ (Vision) บริษัทมุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจ เชิงบูรณาการด้านการแปรรูปกระจกที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. มีสายรถจัดส่งกระจก ฟรี ในเขตพื้นที่ที่กำหนด

Product Safety Glass
TNC Glass
 • Tempered Glass
 • Bended Safety Glass
 • Heat Strengthen Glass
 • Laminated Glass
 • Laminated Safety Glass

   Safety Glassคือกระจกที่ผ่านการแปรรูปเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระจกเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น Safety Glass เหมาะสำหรับงานบานเปลือย Shower room , Show room ราวกันตก ราวบันได
   Laminated Safety Glass เหมาะสำหรับงานอาคารสูง งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดอาคารผู้ป่วย ห้องเรียนเด็กอนุบาล งาน

Product Decorative glass
 • Mirror
 • Clear sight
 • One Way Glass
 • Insulating Glass
 • Glass Designing
 • Colorful Glass
 • Figured Glass

   Decorative glass เป็นการแปรรูปกระจก และเพิ่มมูลค่ากระจก ให้กระจกมีความสวยงามและแตกต่างตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ใช้กับงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ อย่างกระจกพ่นทราย กระจกเคลือบสี กระจกลวดลาย กระจกแกะลาย ฯลฯ

Quality is remembered long
Thanchai Glass Aluminum
Manufacturing capability

We focus on the production and processing of glass quality. Standard and fast, but chose to use modern machinery. The system precisely controls the machine with experienced technicians.